Strategia

Spółka skupia się na wdrażaniu projektów w wyspecjalizowanych branżach, w których może stworzyć wartość dodaną dla użytkowników oraz osiągnąć oczekiwane przychody ze sprzedaży produktów i usług

 

Cele strategiczne

  • Wdrożenie 20 serwisów w 5 strategicznych kategoriach oraz osiągniecie 1,5 mln UU oraz 6 mln odsłon miesięcznie do końca 2020 roku
  • Rozwój i dywersyfikacja źródeł przychodów pozyskiwanych przez Spółkę
  • Budowanie pozycji Spółki w najbardziej rozwojowych obszarach wydawców internetowych  poprzez wzrost organiczny i akwizycję  o komplementarnym charakterze działalności